Transport drewna – nowe przepisy, zagrożenia, co wziąć pod uwagę?

W lutym tego roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim warunków stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowych sposobów zabezpieczenia określonych rodzajów ładunku, w tym szczegółowych metod mocowania za pomocą odciągów prostych i mocowania odciągiem przepasującym od góry. W dalszej części artykułu postaramy się przybliżyć poszczególne zapisy z rozporządzenia dotyczące przewozu drewna.

Zacznijmy więc od tego, co wydaje się być w miarę oczywistym. W owym rozporządzeniu znajdziemy m.in. informację o tym, że przestrzeń ładunkowa powinna być utrzymana w czystości, a znajdujący się w niej ładunek powinien być umieszczony na podłodze w sposób stabilny. Pojawiła się też wzmianka o konieczności zamocowania ładunku z zastosowaniem co najmniej jednej z 4 metod: ryglowania, blokowania (miejscowego lub całościowego), mocowania za pomocą odciągów prostych lub mocowania odciągiem przepasującym od góry. Dodatkowo zostało podkreślone, że rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku, jak również po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku.

Ryglowanie

W rozporządzeniu zostało dokładnie wyjaśnione, kiedy można zastosować metodę ryglowania. Możemy z niej skorzystać w momencie, gdy możliwe jest dopasowanie kształtu ładunku do pojazdu, w sposób uniemożliwiający ruch tego ładunku. Wartym podkreślenia jest też fakt, że ryglowanie wymaga specjalnych urządzeń ryglujących znajdujących się na pojeździe i na samym ładunku.

Blokowanie

Kolejna z opisanych w rozporządzeniu metod mocowania ładunku to blokowanie. Wykorzystuje się je do sztywnego zabezpieczenia ładunku. Blokowanie możemy podzielić na: miejscowe i całościowe. W przypadku blokowania miejscowego wyróżnia się blokowanie miejscowe progowe, blokowanie miejscowe płytowe i blokowanie miejscowe przy użyciu klinów. Blokowanie całościowe wiąże się z wypełnianiem pustych przestrzeni materiałami wysoce odpornymi na odkształcanie.

Mocowanie drewna

Jakie zmiany zaszły w przypadku mocowania drewna okrągłego? Jedną z najważniejszych jest ta, że ładunek powinien opierać się o ścianę przednią lub podobną barierę. Zaleca się (choć nie jest to konieczne) dodatkowo zastosowanie odciągów łańcuchowych lub taśmowych. Zostało też jasno podkreślone, że nie wolno przewozić drewna ułożonego poprzecznie, tj. leżącego w poprzek pojazdu, może być jednak zastosowane ułożenie wzdłużne. Jeśli elementy drewna nie przekraczają 3 metrów długości, konieczne jest zastosowanie dwóch odciągów, do elementów drewna o długości do 5 metrów należy zastosować trzy odciągi, a do kawałków powyżej 5 metrów trzeba wykorzystać cztery odciągi. Zastosowanie odciągów potrzebne jest w momencie, gdy pojazd nie posiada przedniej ściany o odpowiedniej wytrzymałości lub też nie jest wyposażony w automatyczne napinacze. Drewno położone poprzecznie powinno być przewożone tylko i wyłącznie pomiędzy tylną i przednią parą kłonic w danej sekcji w sposób możliwie symetryczny.

Mocowanie drewna dłużycowego

Do przewozu drewna dłużycowego wykorzystuje się specjalny zespół pojazdów, w skład którego wchodzi pojazd oraz przyczepa do drewna dłużycowego. Owa przyczepa może być transportowana na dwa sposoby: na pojeździe lub ciągnięta za pojazdem pod warunkiem wyposażenia jej w odpowiednie urządzeni sprzęgające. Co najważniejsze, ładunek musi być umocowany za pomocą co najmniej dwóch odciągów do każdej pary kłonic.

Waga drewna

Jednym z najpowszechniejszych problemów związanych z przewozem drewna była niemożność zważenia ładunku, gdyż był on załadowywany w warunkach, w jakich nie dało się ustalić jego ciężaru. Przez to przewoźnicy dosyć często otrzymywali mandaty za przewożenie materiałów o zbyt dużej wadze. Wraz z biegiem czasu jednak znaleziono rozwiązanie tej kwestii, polegające na ustaleniu rzeczywistej masy drewna jako iloczynu gęstości gatunku i jego objętości. Każdy gatunek drewna mający zastosowanie w przemyśle i budownictwie posiada własną gęstość, którą można wykorzystać do obliczenia rzeczywistej masy materiału.

Zezwolenia

Jest to kwestia, o której dosyć często zapominamy. Każda osoba trudząca się przewozem drewna na co dzień musi mieć na uwadze, że w przypadku przewozu materiału ponadgabarytowego konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Sam więc widzisz, jak dużą rolę w transporcie drewna odgrywa obliczenie jego rzeczywistego ciężaru. Kierowca przewożący tego rodzaju towar powinien być świadom konsekwencji, jakie mu grożą, z tytułu przekroczenia nacisku na oś pojazdu, gdy przewożone jest drewno.

 

Fachowy transport drewna

Jak widzisz proces transportu drewna jest dość skomplikowany i należy zachować pełną staranność, aby spełnić wszystkie wymagane warunki. Szukasz sprawdzonego dostawcy drewna? Sprawdź naszą ofertę transportu drewna!