Więźba dachowa – co to jest i jak ją wybrać?

Najpopularniejszym typem konstrukcji dachowej montowanej w domach jednorodzinnych i sporej części domów wielorodzinnych są konstrukcje drewniane nazywane więźbą dachową. Więźba dachowa to drewniany stelaż dachu, którego rolą jest przenieść obciążenie z pokrycia dachowego. Przy jej pomocy można ukształtować każdy, nawet najbardziej skomplikowany projekt dachu. Od kształtu dachu w dużej mierze zależy wygląd domu, jak również ewentualna możliwość zagospodarowania poddasza.

Nietrudno się domyślić, że więźby dachowe powinny być wykonywane z najwyższej jakości odpowiednio wysuszonego drewna (maksymalnie 20% wilgotności). Najczęściej wykonuje się je z drewna sosnowego lub świerkowego, a twarde elementy powstają z drewna dębowego, akacjowego lub innego wykazującego podobne do wymienionych właściwości. Możemy wyróżnić 3 rodzaje więźby dachowej, są to: więźba jętkowa, krokwiowa i płatwiowa.

Czym jest więźba dachowa?

Tak jak już zostało wspomniane, więźba dachowa to drewniany stelaż dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego. Od kąta nachylenia więźby dachowej zależy stopień odprowadzenia wody, na wysokich dachach nie gromadzi się też śnieg. Konstrukcja więźby dachowej powinna być odpowiednio przemyślana, gdyż w razie chęci zagospodarowania poddasza poszczególne jej elementy mogą uniemożliwiać zastosowanie niektórych rozwiązań.

Dachy o prostych kształtach (głównie dwuspadowe) i nieskomplikowanej konstrukcji są znacznie tańsze i łatwiej zamontować na nich pokrycie w odróżnieniu od projektów, w których występują łuki, dymniki czy wieżyczki.

Elementy więźby dachowej

W skład elementów więźby dachowej wchodzą: wieniec, murłata, krokiew, płatew, kleszcze, wiązar, stolec (słup), zastrzał, miecz, wieszak, krzyżulec, podciąg, wiatrownica i nakład. Rolą wieńca jest zabezpieczenie ścian budynku przed rozsunięciem się lub przewróceniem, murłata przenosi obciążenie z więźby dachowej na ściany, a krokiew to pochyła belka więźby dachowej, do której przytwierdza się łaty lub płatwie, do których przymocowuje się pokrycie dachowe.

Płatew to element konstrukcji dachu układany w kierunku równoległym do kalenicy dachu, natomiast kleszcze są stężeniem składającym się z dwóch równoległych elementów w konstrukcjach drewnianych lub stężeniem poziomym łączącym dwie sąsiednie ramy stolcowe w więzarach płatwiowo-kleszczowych. Z kolei wiązar jest podstawowym elementem nośnym konstrukcji dachu, który przenosi obciążenie na podpory główne.

Idąc dalej, stolec to nic innego jak drewniany słup umieszczony także w konstrukcji wiązara płatwiowo-kleszczowego. W układaniu konstrukcji dachu nie można zapomnieć o zastrzale, który jest drewnianą belką w konstrukcjach szkieletowych ścian i więźbach dachowych. Miecz to ukośna belka drewniana, wieszakiem jest pionowy, rozciągany element konstrukcji wiązara wieszarowego, a krzyżulec to ukośny element konstrukcji kratownicy.

Prócz tego w konstrukcji więźby dachowej wyróżnić można: podciągelement konstrukcyjny w postaci belki, stanowiący najczęściej podporę dla stropu, dla innych belek nośnych, ścian oraz słupów oraz wiatrownicędrewnianą deskę lub łatę ukośnie mocowaną do krokwi od spodu.

Rodzaje więźby dachowej

1. Więźba krokwiowa

Jest to najmniej skomplikowana konstrukcja dachowa, którą stosuje się, gdy rozpiętość ścian zewnętrznych nie przekracza 6 m a nachylenie połaci dachowej 40-60o. Rolę elementu nośnego w tym przypadku pełni para krokwi połączonych ze sobą w kalenicy, o długości nie większej niż 4,5 m.

2. Więźba jętkowa

Wykorzystywana wszędzie tam, gdzie rozpiętość między ścianami zewnętrznymi przekracza 6 metrów. W projektowanych więźbach każda para krokwi rozparta jest mniej więcej w połowie ich długości poziomym elementem zwanym jętką. Umożliwia to wykonywanie dachów o rozpiętości do 11 m.

3. Więźba płatwiowo-kleszczowa

Stosowana, gdy rozpiętość dachu nie jest większa niż 12 metrów. Wykorzystywane w tym przypadku krokwie posiadają dodatkowe podparcie mniej więcej w połowie rozpiętości w postaci płatew pośrednich.

Z jakiego drewna powinna być więźba dachowa?

Więźbę dachową wykonuje się głównie z drewna sosnowego lub świerkowego, czasami z jodły niekiedy również dosyć drogiego w stosunku do wymienionych gatunków modrzewia. Klasa drewna powinna być zgodna z tą ustaloną w projekcie, zazwyczaj co najmniej C 24. Świadczy ona o wytrzymałości drewna na zginanie, jak nietrudno się domyślić im wyższa klasa tym lepiej.

Wszystkie osoby, które są na etapie budowy dachu zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą więźby dachowej, gdzie znaleźć można najwyższej jakości więźby dachowe, produkowane z drewna pochodzącego z lasów państwowych oraz gminnych, których wymiary ustalane są indywidualnie. Cena więźby dachowej zależna jest od wymiarów i rodzaju drewna, na jaki zdecyduje się klient.